Stillhet & tystnad – en väg till insikt och inre ro

I dagens samhälle lever många ett hektiskt liv med lite tid för eftertanke, bearbetning och reflektion. Det kan helt enkelt vara svårt att rent praktiskt hitta förutsättningar för insikter och inre ro. Det är lätt att tankarna tar överhand och att man tillbringar mer och mer tid i en slags tankevärld som mer består av att lösa problem än att faktiskt leva. Ofta identifierar man sig med sina tankar, livshistoria eller problem vilket kan påverka välbefinnandet negativt. Genom stillhet och tystnad lär vi oss att vi inte behöver identifiera oss med eller lägga så stort fokus på våra tankar. Vi erfar rent praktiskt att det finns en slags inneboende tystnad och välbefinnande inom oss som alltid finns tillgänglig att vända sig till.

Läs mer om hur våra retreats genomförs