Introduktion
Tankar & Tystnad

Hur påverkas vi egentligen av våra tankar och tystnaden? Här är en liten introduktion.

freedom-2 (1)

Tankarna

Tankar kan ibland ha en tendens att störa ditt inre lugn och din naturliga glädje

———

Tankarna är en del av oss som ofta aldrig blir riktigt nöjd, som kritiserar och önskar att saker vore annorlunda än de faktiskt är. De kan få oss att tro att något måste ändras eller uppnås för att vi ska känna oss lyckliga.

Tystnaden

Tystnaden är ditt naturliga tillstånd av inre lugn och tillfredsställelse

———

Tystnaden är det lugn och den tillfredsställelse som infinner sig när tankarna tystnar. Om du tänker på dina egna erfarenheter och de stunder i ditt liv när du är som mest tillfreds och lycklig är det ofta de stunder som du lever i nuet och inte tänker på något särskilt. Tankarna är bra för praktisk planering men det är lätt hänt att tankarna får större plats och att de kommer att påverka vårt välbefinnande negativt. Det är inget fel med att åstadkomma saker i livet men om vi låter vårt välbefinnande och lycka vara beroende av att åstadkomma saker så kommer vi att riskera att befinna oss i en känsla av otillfredsställelse och gå miste om den naturliga lycka som finns inom oss. Det vi lär oss i tystnaden är att vårt välbefinnande varken är beroende av yttre framgångar eller tidigare upplevelser. Vi ser att det är tankarna själva som skapar denna känsla av oro och otillfredsställelse. När vi upprepade gånger befinner oss i tillståndet av tystnad och lugn kommer uppmärksamheten efter hand att spontant vända sig bort från tankevärlden och vända sig mot det naturliga tillståndet av inre tystnad och tillfredsställelse.